sprzedaż udziałów nieruchomości

Sprzedaż udziałów w nieruchomości – jakie są możliwości? 2021

sprzedaż udziałów nieruchomości

Często wydaje nam się, że nieruchomość można sprzedać jedynie w całości. Tak jest oczywiście najprościej. Jednak czasami występują dość kłopotliwe sytuacje, kiedy w drodze dziedziczenia  większa liczba osób nabywa prawa do mieszkania lub domu. W przypadku braku porozumienia co do sprzedaży przez wszystkich współwłaścicieli, sprzedaż udziału w nieruchomości jest zasadniczo najlepszym rozwiązaniem. Warto w takiej sytuacji odpowiedzieć sobie na pytanie: jak sprzedać udziały w nieruchomości style=”font-weight: 400;”>, aby pozbyć się problemu?

Może cię zainteresować Co zrobić z zadłużonym mieszkaniem? 2021

Zarządzanie wspólną nieruchomością jest niezwykle trudne, ponieważ każdy posiadacz udziału w nieruchomości musi dokładać się do opłat jak również decydować w sprawach związanych z nieruchomością. Nawet podczas jakiejkolwiek awarii np. zalania mieszkania czy pęknięcia rury, każdy ze spadkobierców odpowiada za naprawę szkody. Jeśli nieruchomość jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów, to także każdy ze spadkobierców jest odpowiedzialny za zabezpieczenie takiej przestrzeni. Często w przypadku osób sobie bliskich, np. rodzeństwa, wspólna piecza nad mieszkaniem bądź domem, jest kłopotliwa. Dlatego tak wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, czy można sprzedać udział w nieruchomości. 

Jak  w świetle prawa wygląda sprzedaż udziałów w nieruchomości?

Posiadanie udziału w nieruchomości oraz rozporządzaniem nim jest prawem zbywalnym, dlatego nie może być wyłączone, jak również w żaden sposób ograniczone. Posiłkując się art. 57 § 1 K.c. możemy się dowiedzieć, że nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. Natomiast art. 58 § 1 mówi: „czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”. Sprzedaż udziału w nieruchomości stanowi przeniesienie własności w części przysługującej współwłaścicielowi. Współwłaściciel może zatem rozporządzić swoim udziałem we współwłasności bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Warto przeczytać Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem? 2021

Jednak występują pewne ograniczenia odnośnie sprzedaży udziału w nieruchomości.  Dotyczą one zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Jeśli chodzi o zbywanie prawa własności oraz własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące w tym Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe jest ograniczonym prawem rzeczowym stosownie do art. 244 § 1 Kodeksu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Jak się przygotować i gdzie sprzedać udziały w nieruchomości?

Chcąc sprzedać udział w mieszkaniu własnościowym i innej nieruchomości,należy wcześniej uregulować wszelkie kwestie prawnych. Zaraz po tym, jak sąd lub notariusz zatwierdzi oficjalnie nabycie spadku, można sprzedać procentowy udział w nieruchomości. Sama procedura zbycia udziału nie jest skomplikowana. Warto jednak zaznaczyć, że nie zajmują się tym zwykli agenci nieruchomości i biura pośredniczące w sprzedaży domów. 

Jeżeli chcemy pozbyć się szybko kłopotu, warto skorzystać z profesjonalnej firmy, która prowadzi szybki skup udziałów w nieruchomości. Aby skorzystać z usług tej firmy nie musimy szukać stacjonarnych  biur w swojej miejscowości. Nasza firma oferuje swoim Klientom nowoczesne i elastyczne podejście co sprawia, że możemy w krótkim czasie, za pośrednictwem strony internetowej, dowiedzieć się, jaka jest wartość udziałów w nieruchomości. Wystarczy skorzystać z prostej wyceny online, którą znajdą Państwo pod adresem https://za-gotowke.org/ Wystarczy podać podstawowe informacje o mieszkaniu bądź innej nieruchomości, aby otrzymać pomoc w sprzedaży udziałów. 

Dzięki współpracy z naszą firmą skupiającą kłopotliwe części spadkowe, nie trzeba już tracić nerwów na umieszczanie ogłoszeń, które i tak nie dawałyby nam gwarancji na udaną sprzedaż udziału w nieruchomości. Tylko profesjonalne firmy, specjalizujące się w takich przypadkach, są gwarancją uzyskania uczciwej ceny i fachowej porady.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ