jak sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku po rodzicach – co mówią przepisy? 2021

jak sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku

Często po otrzymaniu spadku po rodzicach w postaci mieszkania, nasuwa się pytanie spadek po rodzicach kiedy można sprzedać, aby nie płacić podatku dochodowego od darowizny?

Chcąc sprzedać mieszkanie lub dom otrzymany w spadku istnieje ryzyko, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. Jednak po nowelizacji ustawy z dnia 1 stycznia 2019 r. wielu właścicieli odziedziczonych mieszkań lub działek nie musi czekać 5 lat, by sprzedać je i uniknąć obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Zatem, kiedy można sprzedać spadek bez podatku? Otóż, wraz z nowelizacją weszły w życie nowe przepisy podatkowe, które zmieniają sposób obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez konieczności rozliczania się z fiskusem.

Mieszkanie w spadku, jak wygląda rozliczenie 2021?

Przed nowelizacją sprzedaż odziedziczonych nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia zawsze wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu. Dodatkowo termin ten był liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie praw majątkowych. Nabycie w drodze spadkobrania nieruchomości następuje z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy.

Warto przeczytać Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem? 2021

Aby nie płacić 19-proc. podatku można było skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Przysługuje ona w razie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.Jednak pieniądze należało  wydać w ciągu 2 lat od odpłatnego zbycia mieszkania, działki lub domu, zaś poniesione wydatki udokumentować przed urzędem skarbowym. W praktyce odziedziczone lokum można było szybko sprzedać tylko wtedy, kiedy uzyskane z tego tytułu pieniądze w całości chcieliśmy przeznaczyć na poprawienie swoich warunków mieszkaniowych. Warto również zwrócić uwagę na to, że 1 stycznia 2019 r. nastąpiła również zmiana w przepisach podatkowych polegająca na wydłużeniu z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe celem skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Co mówią nowe przepisy podatkowe?

Spadek kiedy można sprzedać dowiemy się z nowych przepisów podatkowych, które przewidują że pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego liczy się od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Możemy posłużyć się przykładem, który mówi o tym że osoba, która  w 2019 r. odziedziczyła dom kupiony przez jego rodzica w 2000 r., może sprzedać go od razu, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na dowolne cele. Nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Według poprzednio obowiązujących przepisów na taką możliwość musiałaby czekać aż do 2025 r. W tym przypadku okres posiadania nieruchomości  przez spadkodawcę nie miał żadnego znaczenia.

Może cię zainteresować Sprzedaż udziałów w nieruchomości – jakie są możliwości? 2021

Jednak bardzo często zdarza się, że wchodząca w skład spadku nieruchomość została nabyta przez spadkodawcę niedługo przed śmiercią czy też przed upływem omawianego 5-letniego terminu. Taka sytuacja powoduje, że okres władania przez niego nieruchomością zmniejsza proporcjonalnie 5-letni okres, którym związany jest spadkobierca. Przykładowo, jeżeli zmarły dziadek zakupił dom w 2016 r., to dziedziczący w 2019 r. wnuczek będzie mógł sprzedać go bez podatku już w 2022 r.

Sprzedaż spadku w 2021?

Teraz już wiem, kiedy można sprzedać spadek, jednak trzeba pamiętać, że zmiany dotyczą wszystkich, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 1 stycznia 2019 r. Nie liczy się przy tym data spadkobrania. Natomiast osoby, które odziedziczyły nieruchomość np. w 2016 r., również mogą doliczyć sobie okres jej posiadania przez spadkodawcę. Znowelizowane przepisy obejmują również przypadki zbycia nieruchomości przez wdowców i rozwodników. Osoby będące wdowcami lub będące po rozwodzie mogą sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego lub wybudowania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie jak wcześniej od dnia śmierci małżonka lub rozwodu.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ